Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.     

                                                                                                                                    Jesaja 42:8

ZDlogo

Kas ir Labā vēsts?

Labā vēsts! Jūs varat būt glābts no sava grēka un mūžīgā soda!
Vārds – Evaņģēlijs, vienkārši nozīmē “Labā vēsts” un tas tik tiešām tā ir. Ja jūs to saprotat un tam ticat, tad Evaņģēlijs – tā ir vislabākā vēsts, kuru jums jebkad ir nācies dzirdēt!
Šī Labā vēsts dod jums iespēju atrast, iepazīt un iemīlēt Dievu un bez tā, jūs tiekat atbrīvoti no grēka verdzības un no mūžīgā soda par šo grēku, atbrīvoti no mūžigās nāves un atšķīrtības no Dieva.
Zemāk doti galvenie apgalvojumi Labajai vēstij, kuru Dievs Bībelē dod mums savā žēlsirdībā:

 • Dievs radīja visu un ir tās Saimnieks, ieskaitot mūs - cilvēkus (1.Moz.1;1; Ps 24:1)
 • Dievs ir pilnīgi svēts (Mt.5:48)
 • Dievs vēlas no jums absolūtu paklausību (Jēk.2:10)
 • Jūs esat šo Dieva likumu pārkāpis (Rom.3:10,23)
 • Jums ir uzlikts mūžigais sods par saviem grēkiem (Rom.6:23)
 • Jūs nevarat izglābties ar saviem labiem darbiem (Tits 3:5)
 • Kristus atnāca uz zemi kā Dievs un kā bezgrēcīgs cilvēks (Kol.2:9)
 • Kristus parādīja Savu mīlestību Savā nāvē pie krusta un ar to samaksājis jūsu vietā par jūsu grēkiem (Rom.5:8; 2Kor.5:21)
 • Kristus augšāmcēlās no miroņiem un Vīņš ir tagad dzīvs (1Kor15:4)
 • Jums ir jāparāda it visā, ar ko jūs esat nodarījuši kaunu Dievam (Jes.55:7; Lk.9:23)
 • Jums ir jāuzticas Kristum, kā savam Kungam un Glābējam un parādīt patiesu un karstu vēlēšanos sekot Viņam (Rom.10:9)

Piedāvājam jūsu uzmanībai padziļinātu paskaidrojumu Labajai vēsti, kā arī svētrunas, kas palīdzēs jums atrast atbildes uz jautājumiem par glābšanu un ticības būtību uz Dievu.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 118 viesi un nav reģistrētu lietotāju