9 Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?

Jer.17:9

ZDlogo

Sludināšanas kalpošana

Sludināšanas kalpošana

Bibliskai sludināšanai ir sevišķi svarīga nozīme mūsu vietējās draudzes dzīvē. Iemesls tam ir, ka patiesība par Svētajiem Rakstiem ir galvenais instruments, ar kuru Dievs piepilda garīgās atdzimšanas procesu un dvēseļu formēšanu. Bībele saka, ka garīgā atdzimšana (Jēkaba ​​1:18), garīgā izaugsme (1 Pet. 2:1-3), svētdarīšana (Jāņa 17:17), garīgā atbrīvošanās (Jāņa 8:31-32), un garīgais briedums (2 Tim 3:16-17), ir iespējamas tikai tad, kad iedarbojas uz cilvēku ar absolūto patiesību, kuru nes Dieva Vārds.
Šī iemesla dēļ kalpotāji mūsu draudzē, ļoti nopietni attiecas pret to, lai svētruna būtu bibliska. Katram sprediķim ir jābūt ar dziļu izpēti par Dieva Vārda patiesību, kas tiek darīta ar pazemību Dieva priekšā, lai varētu vienkārši un skaidri paust to mūsdienu auditorijai. Lai sagatavotu katru sprediķi, vajag nopietnu sagatavošanos, pazemību, daudz laika un lielu pacietību.
Bibliskai sludināšanai ir jāieņem centrālā vieta dievkalpojumā. Tāpat sprediķim jābūtu pietiekami ilgam, lai ļautu sludinātājam izskaidrot Bībeles teksta nozīmi un to pielietošanu praksē. Tieši šie principi sludināšanas kalpošanai arī nosaka vietu un formu mūsu draudzē.
Galvenais sludinātājs ir Einārs Vanags un palīgs ir Verners Aide.

1. Psalms

1 Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā,
2 bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.
3 Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.
4 Ne tādi ir bezdievīgie: tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām.
5 Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki,
6 jo Tas Kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 119 viesi un nav reģistrētu lietotāju