Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam nedošu, nedz Savu slavu elkiem.     

                                                                                                                                    Jesaja 42:8

ZDlogo

Semināri

Bībeliskas draudzes mērķi

videoKolosiešiem 1:15-20
15 Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais;
16 Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu,

Lasīt tālāk...

Otra tikšanas reize

 

Saprotot nepieciešamību uzrunāt citus evanģēliski - bibliski domājošus kristiešus, 2016.gada  6.augustā  
Ziedkalnes baptistu draudzē notika jau otrā vīru sanāksme, kuru apmeklēja 22. vīri no dažādām Latvijas vietām.

Runājām par lietām, kas mums ir svarīgas:

1. Par Bībeles autoritāti.

2. Par Bībeles pretiniekiem.

Tika novadītas divas lekcijas. Runāja E.Vanags un A.Akmens.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 122 viesi un nav reģistrētu lietotāju