35 Jēzus sacīja viņiem: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam. 
36 Bet Es jums to esmu sacījis: jūs to esat redzējuši, bet neticat. 

Jņ.6:35-36

ZDlogo

Svētrunas

ROMIEŠIEM

ROMIEŠIEM

 

VIDEO

VIDEO

 

JĀŅA EVANĢĒLIJS

JĀŅA EVANĢĒLIJS

 

VĒSTULE FILIPIEŠIEM

VĒSTULE FILIPIEŠIEM

CITAS SVĒTRUNAS

CITAS SVĒTRUNAS

 

PSALMI

PSALMI

 

APUSTUĻU DARBI

APUSTUĻU DARBI

 

1. VĒSTULE TIMOTEJAM

1. VĒSTULE TIMOTEJAM

 

2. VĒSTULE TIMOTEJAM

2. VĒSTULE TIMOTEJAM

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 138 viesi un nav reģistrētu lietotāju