29 Jo neatceļamas ir Dieva žēlastības dāvanas un Viņa aicinājums..

Rom.11:29

ZDlogo

13.12.2020. Pāvila 1. vēstule Timotejam 6:6-12. Mantkārības grēks (45)

6 Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību,
7 jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest;
8 bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim.
9 Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā.
10 Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījis daudz sāpju.
11 Bet tu, Dieva cilvēks, bēdz no šīm lietām: dzenies pēc taisnības, dievbijības, ticības, mīlestības, pacietības, lēnprātības,
12 cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā.

AIZLŪGŠANAS VAJADZĪBAS

Par vajadzībam rakstiet

PAR VAJADZĪBĀM RAKSTIET

IESPĒJA ZIEDOT

Ziedkalnes baptistu draudze
Reģ.nr. 40801051749
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV22HABA0551043092647

ŠOBRĪD MĀJAS LAPĀ:

Klātienē 182 viesi un nav reģistrētu lietotāju